IT pakalpojumi

IT infrastruktūras audits

Pirms svarīgu IT lēmumu pieņemšanas uzņēmumā nepieciešams saprast, kā šis lēmums ietekmēs kopējo IT infrastruktūru un kā jaunas sistēmas un risinājumi sastrādāsies ar jau esošiem. Lai to noteikti, piedāvājam veikt IT infrastruktūras auditu, kas ietver esošo sistēmu izpēti, tīkla konfigurācijas audits, kopējs datortehnikas un perifēro iekārtu novērtējums un attiecīgi atzinuma sagatavošana par pastāvošajiem infrastruktūras riskiem un ieteikumu sagatavošana.

Drošības audits

Veicam uzņēmuma IT sistēmu un tīkla drošības auditu analizējot iekšējās un ārējās datu plūsmas, tīkla iekārtu konfigurāciju, kā arī veicam sociālās inženierijas testus un darbinieku izglītošanu IT drošības jautājumos.

Programmatūras licenču audits

Veicam programmatūras licenču auditu, apkopojot uzņēmumā izmantoto licenču apjomu, veidu un to pielietojuma specifiku. Attiecīgi, salīdzinot ar grāmatvedības dokumentiem, sagatavojam atskaiti par uzņēmumā izmantoto programmatūru, trūkstošajām licencēm un aktuālajām programmatūras versijām.

Mākoņtehnoloģiju ieviešanas stratēģijas sagatavošana

Pāreja uz mākoņtehnoloģijām jebkuram uzņēmumam ir izaicinājums. Palīdzēsim sagatavot uzņēmuma iekšējo infrastruktūru un procesus mākoņpakalpojumiem, kā arī veiksim esošo sistēmu migrāciju.